Skabland

SkabLand er en kunstnergruppe bestående af billedkunstner Alaya Riefensthal samt skuespillerinde og teaterpædagog Vera Seemann, der gennem billedkunst og scenekunst (teater, performance, dans etc.) søger at skabe en eksperimenterende platform for udviklingshæmmede og andre ikke-professionelle. SkabLand udforsker autenticiteten i det æstetiske rum – og med udgangspunkt i den skabende krop og dens æstetiske potentiale i konfrontationen i mellem form og krop etableres diskurser, som stiller spørgsmål og overvejelser om dikotomien “normal-handicappede”.  Dette er bl.a. kommet til udtryk gennem teaterprojekterne, Tango Dreams”, ”Romeo”, ”Butoh Ballroom” og ”Glemte Traditioner” samt musikvideoen ”Ordløse Strømme”.

Se mere på www.skabland.net